ያስሚን፡ ዘይተወድአ ዛንታ ኸርተት ስደት

ክፋእ ስደት ብዙሕን ጸብጺብካ ዘይውዳእን’ዩ። ማዕረ እቲ ዘሳደደካ ዝወገነ ክመስል፡ ከክፍኡ ተኾልዂሉ’ዩ ዝስዕበካን ዘከላብተካን። መወዳእታ እዚ ግናይ-ርካብ መዓስ ምዃኑ ከይፈለጥካን ከይገመትካን ምጉዓዝ ከኣ እቲ ትዕድልቲ ዝግድዶ’ዩ። ካብቶም ቀንዲ በሰላታት ሰደት ተባሂሉ ዝጥቀስ፡ዕድመ ንእስነትን ጉብዝናን እናበልዐ ዝኸይድ ምዃኑ እዩ። ኣብ ግዜ ንእስነትካን በዓል-ውዑይ ሓይሊ ከለኻን ሰሪሕካን ጎይኻን ዘዋህለልካዮ ፍልጠት ንበሎ ንብረት፡ ትሕጃ መጻኢ ዕምርኻ ኮይኑ ዘሳሊ ክሳብ ዝኾነ፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ መለክዒ ግዜ፡ መንእሰይ ዘበለ ክጐዪን ከዋህልልን ምርኣይ፡ ኣማራጺ ዘይብሉ ሜላ መነባብሮ ደቒ ሰባት ስለዝኾነ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ዝኽየድ ኣካይዳ፡ ንግዚኡ ባህታ ዝፈጥር’ኳ እንተኾነ፡ ውዒሉ-ሓዲሩ ጽግዕተኛ ዝገብር እዩ።

ምብላዕ ግዜ ስብእነት ዝባህሪኡ ስደት፡ ብዙሕ ሰብ ኣከላቢቱን ኣደዳ ዘይጽወር ሰንፈላል ምግባሩ ከኣ፡ “ኣብ ርእሲ ዘላታ፥ተወሰኸታ”  ኰይኑ ትረኽቦ። ካብዚ ዝተጠቕሰ ብዘይ ቁም-ነገር ምንባር ንምህዳም ዝግበር ፈተነታት፡ ብገንዘብን ብጉልበትን ኣኽሳሪ፡ ሂወት ኣሽሓት መንእሰያት ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ጕዕዞ እዩ።

“ካብ እዝግስ ቕድሚ ሰበይ እምበር’የ ተሰዲደ!” በሃሊት እያ ያስሚን፡ ምስኣን ብድሕሪኣን ዝተሰደዱ መዛኑኣ፡ ኣብቲ ንሳ “ዓዲ-ሰብ” እትብሎ ምብጽሖም፡ ሕመቓ ዘዘኻኽራ እናመሰላ፡ ምስ ነብሳ እዩ ዘባእሳ። ንየው-ነጀው ክትብል ዝሕለፈቶ ግዜ ብሰናይ ፍቓዳ ዝተመላለሰቶ ኮይኑ እናተሰምዓ፡ ነዛ ንኽትዝክሮ’ውን ዓቕማ ከም ዝጸንቐቐት እያ ትዛረብ። ዝሓለፈቶ ሸንኮለል ናብራ ጌጋ ማንም ሰብ ከምዘይኮነ’ኳ ኣጥዕያ ትፈልጥ እንተኾነት፡ ምቕባሉ እናኣገማ፡ ነዛ ነብሳ ሰላም ከምዝኸልኣ ከይሓብአት’ያ ትዛረበሉ። Continue reading “ያስሚን፡ ዘይተወድአ ዛንታ ኸርተት ስደት”

Azeb, the eldest daughter of her family

Translated from Tigrinya

To what extent our people, especially our youngsters are aware of asylum and understand its challenges this time?

The usual stereotype of the difficulties and bitterness of asylum has become futile nowadays and its role does not exceed the fear from asylum and its dire consequences. The situation becomes as such that people get convinced of the nature of migration and of life in exile, when they face it on the ground after they encounter its bitterness and hassles.”Let me leave and go ahead, do not stand on my way. I will not be settled until I see and face the migration risks and challenges on the ground by myself”. Based on this perception, many people are moving almost on daily basis on the path of migration that no one knows its end yet. Continue reading “Azeb, the eldest daughter of her family”