እዋናዊ ኲነታት ስደት

ስደትን ወረ ስደትን ተመሓዝዩ ዳርጋ ሓቚፍና ካብ ዝኸይድ እንሆ ክልተ ዓሰርተ ዓመት ክመልእ ተቓሪቡ ኣሎ። ሓደ ዓመት ሓሊፉ ብኻልእ ሓድሽ ዓመት እናተተክአ ክኸይድ፡ ዝኾነ ሓድሽ ይኹን ጽቡቅ ካብ ዘይንርእን፡ ብኣንጻሩ ሕሱም ኣተሓሕዛ መንእሰያት ንሱ ዘስዓቦ ፍልሰትን፡ ዘዝኸፍአ ወረ ተሓንጊጡ ደድሕሬና ዞኽ-ዞኽ ምባል ዳርጋ ዝለመድናዮ ክሳብ ዝመስል ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ። መወዳእታ እዚ ኩሉ ሓማቕ-ርካብ መዓስ ኮን ይኸውን? ኢልካ ካብ ምሕታት፡ መበገሲኡ ምድህሳስ ዝቐለለ ይገብሮ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣፋን ተግባርን ሓዊሱ ረኣዩኒ-ረኣዩኒ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ፡ ዘርከበ ፍጡር ምፍጣሩ ጸሊኡ ሃጽ ከም ዝብል ዝገብር እዩ፡ ስለዚ እዚ ዝተጠቕሰ ኩነታት ክሳብ ዘይተቐየረ፡ መኸተምታ እዚ ሕማቕ-ርካብ ዘይሕሰብ ይገብሮ። ኤርትራዊ መንእሰይ ነዚ ዘንጸላልዎ ዘሎ ሕማቕ ደበና ዕጫይ ኣይኮነን እዚ፡ ምርጫይ ክገብር እየ እናበለ፡ ነቲ ዘይሕሰብ ክሓስብን፡ ነቲ ዘይከኣል’ውን ክኽእል መብጸዓ ዝኣተወ ክመስል፡ ክሳብ ሂወቱ መስዋእቲ እናኸፈለ ክኸዶ ጸኒሑን ኣሎን። ካብ እትፈትዎ ዓድኻ እናተፈለኻ ክትከይድ ከለኻ፡ ክፋእን ሕሰምን ናብራ ስደት እናተደራረበካ፡ ማልሳ ናብ ዓዲ ከም ርሑቕ ሕልሚ እናሃሰሰን እናተበለለን እምበር ክምለስ?” ክሳብ ምባል ደርጃ ኣብጺሑ፡ ካብ ቀዳማዩ ዳሕራዩ ገደደ ይኾነካ። ኣብ ነንበይኑ ኣጋጣሚታት ምስትንታን ዝመስል ዕላላት መንእሰያት ናይ ሕጅስ መሪሩን ከቢዱን ክብሉ ክትሰምዕ ከለኻ፡ ስደት ዘኸትሎ ኩሉ ዓይነታዊ ከቢድ በሰላ፡ ማዕረ ክንደይ የሳቕየና ምህላዉ ብቐሊል ትርዳእ። እቲ ዘሕዝን እዚ ዝተጠቕሰ በሰላ፡ ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣብ ዓዲ ይሃሉ ኣብ ግዳም፡ ጾታ ከይፈለየ፡ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ከይነሓፈ ብማዕረ ዘረኻኽበሉ ምዃኑ እዩ። Continue reading “እዋናዊ ኲነታት ስደት”

20 dead among migrants in car accident in Libya

On Wednesday, February 15, 2018, 20 migrants were killed and about 90 injured in a car accident in Beni-Welid town, Libya. The Migrants were composed mainly of Eritreans and some Somalis were on their way aboard a truck from Sudan to Tripoli, Libya. It is reported most of those killed and injured are Eritreans. The dead were collected by the Libyan health officers. The injured are receiving medical care at Beni-Welid Hospital. It is likely the death toll will increase because of the injuries are serious. Among the dead is a three year old child. The Libyan security has launched investigation into case to determine the nature of the accident. The Truck was carrying 300 Migrants.

20 Dead in Libya