ሓደገኛ ጒዕዞ ስደት ራህዋ

ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ህድማ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ንካርቱም

ድሕሪ ሓደ ወርሒ ይኸውን፡ ብዕለት 10/12/2011፡ ሓንቲ ልዋም ትብሃል ጓል ኣንስተይቲ አብቲ ዝነበርክዎ ቦታ መጸት እሞ ሌላ ፈጠርና። ኣብቲ ኣዚየ ተጨኒቐሉ ዝነበርኩ እዋን ስለዝመጸት አምላኽ ንዓይ ክብል ዝለኣኻ ኮይኑ ተሰመዓኒ። እዛ መንእሰይ ነቲ ቦታ ምስ ረአየቶ “ከም ዝተጸበኽዎ አይኮነን።” ኢላ ዕላል ፈለመቶ።“እወ ንኩላትና ኣይከም ዝተጸበናዮን፣ ግን አማራጺ ስለዝሰኣና ዝግበር የለን። ካብዚ ንምውጻእ ድማ ከቢድ እዩ። ወላ  እንተወጽእና ‘ዉን ንካርቱም ንምጒዓዝ ዝኸዉን ገንዘብ የብለይን። ስድራይ ድኻታት እዮም።” በልክዋ። ኲነታተይ ከኣ ኣደንገጻ።

“እወ ንኩላትና ኣይከም ዝተጸበናዮን፣ ግን አማራጺ ስለዝሰኣና ዝግበር የለን። ካብዚ ንምውጻእ ድማ ከቢድ እዩ። ወላ  እንተወጽእና ‘ዉን ንካርቱም ንምጒዓዝ ዝኸዉን ገንዘብ የብለይን። ስድራይ ድኻታት እዮም።” በልክዋ። ኲነታተይ ከኣ ኣደንገጻ። Continue reading “ሓደገኛ ጒዕዞ ስደት ራህዋ”

The risky journey of Rahwa

Part Two

Escaping from the hands of the Kidnappers

Anyway, I came convinced that I had no choice but to run away, before they sold me to anther gang. Because Friday is considered as a holy day for the Rashaida tribe, women prepare for that day by washing their clothes every Thursday. I stealthily took a dress [hijab/veil] and a head scarf from the clothes that had been washed by the kidnappers’ women and hid them with me in the house made up of wood, where I used to be imprisoned. At 2:00 pm, after they had all slept, I ran away from the prison with bare feet and covered my face with the dress [hijab/veil], the same way as their women do. After a long journey, I lost my direction and it became morning while I was wandering the whole night in a vicious circle. The area was barren and cramped so I could not find a place to hide in. I also felt hungry and thirsty, and I felt very scared and exhausted. Continue reading “The risky journey of Rahwa”

ኢትዮጵያ፡ ስደተኛታት ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ከምዝግቡን ወረቐት ምስክርነት ክውንኑን ዘኽእል ሓድሽ ዕድል

procedure-for-application-of-marraiage-certificate

ቬራ (VERA) ዝተባህለ ንኡስ ኣካል ክፍሊ መዝገብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ፡ ንዕለተ ልደት፣ መርዓ፡ ፍትሕ፡ ሞትን ካልእን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ምስናድን ወረቐት ምስክርነት እቶም ጉዳያት ናይ ምቕራብን ኣገልግሎታት ንስደተኛታት ከምኡ’ውን ወጻእተኛታት ክፉት ክገብሮ ምዃኑ ሓቢሩ።

እቲ ኣገልግሎት ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓስ ክጅምር ከምዝኾነ ዝገለጸ እቲ ኣካል ፡ ነቲ መደብ ክውን ንምግባር 114 ሚልዮን ብር ወጻኢ ኮይኑ ምህላው ኣረዲኡ። Continue reading “ኢትዮጵያ፡ ስደተኛታት ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ከምዝግቡን ወረቐት ምስክርነት ክውንኑን ዘኽእል ሓድሽ ዕድል”