መንግስቲ እስራኤል “ሰሎኲቲ”፡ “ዘይሕጋውያን”፡ ከምኡ’ውን “ቁጠባዊ ኲነት ዘምጸኦም!” ዝብል ስያሜ ኣብ ልዕሊ ዘጥበቐሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ዘማሕድሮ ዘሎ ኣተሓሕዛ ኣመልኪቱ ዝቐረበ ትሕዝቶ ንምስማዕ ኣብ ታሕቲ ተቐሚጡ ዘሎ መስመር ድምጺ ምጥዋቕ ይከኣል።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s