ካርቱም ፥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ስደተኛታት ዝወርድ በደላት ይዛይድ

ጸብጻብ ካብ ሱዳን፥

ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ስደተኛታት  ዝወርድ ዓመጽን ግፍዕን  ይቅጽል ኣሎ ። ብ 12 ሕዳር – ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ማለት ከባቢ ሰዓት 10:30 ካብ ስራሕ ንገዝኣ ትኣቱ ዝነበረት ሃና ብርሃነ ዝስማ ኤርትራዊት ኣብ መንገዲ ጸኒሖም ብዝጨወዩዋ ሱዳናውያን ከተርቲ ንኣስታት 2 መዓልታት ጠፊኣ ብምጽናሕ፣ ልክዕ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ናብታ ዝወሰድዋ ቦታ መሊሶማ ተሰዊሮም ። ነቶም ኣብ ልዕሊ ሃና ን2 መዓልታት ጾታዊ ዓመጽ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ንምርካብ ዝተኻየደ ኮለላ ውን ዛጊት ዝተረኽቦ ፍረ የልቦን ።  እቶም ንመንእሰይ ሃና ጨዉዮም ጾታዊ ዓመጽ ዝፈጸሙ ከተርቲ፡ ኣብ ጸቢብ ቦታ ኣድብዮም ብምጽናሕ`ዮም ነታ ኤርትራዊት መንእሰይ  ኣፋ ዓቢሶም ናብ መኪና ብምጽዓን፡ ዘላቶ ከባቢ መታን ከይተለሊ መደንዘዚ መድሃኒት ብመርፍእ ከም ዝወግእዋ፡ እታ ግዳይ ትሕብር።  መንእሰይ ሃና ካብ ስራሕ ናብ ገዛኣ እትምለሰሉ ዝነበረት እዋን ኣዚዩ መስዩ ስለዝነበረን፡ እቶም ከተርቲ ዝመረጹዎ ከባቢ ረዳኢ ሰብ ብብዝሒ ዘይንቀሳቐሰሉን ብምንባሩ፡ ነቶም ገበነኛታት ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምንባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

መቕርባን ገለ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ከተማ ካርቱም ዝተቀመጡ ኤርትራውያንን ብዛዕባ’ቲ ፍጻመ ብቁልጡፍ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባርን፡ ፖሊስ ነቲ ፍጻመ ድሕሪ ምምርማርን፡ ነቶም ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታዉ ፖሊስ ይጽዕር  ከም ዘሎ ይግለጽ ። ኣብ ክሊ ዕድመ 20ታት ትርከብ ሃና፡ ቅድሚ 3 ዓመታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንሱዳን ዝኣተወት እያ ። እዚ  ብሱዳናውያን ከተርቲ  እብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ኣነዋሪ ተግባር ፡ መርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቅንስትዮ ስደተኛታት ብቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ በደላት እዩ።

ብዘይካዚ`ዉን፥ ኣብ ዝተፈላልየ ትካላት፡ ከም ኣብያተ ሻህን ቤት መግብን ዝኣመሰሉ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት፡  ከም ኣሳሰይቲ ኮይነን ዝሰርሓን፥  ከምኡ`ውን ኣብ ጎደናታት ሻሂ እናሸቀጣ ድራር እለተን ዝምእሪራ ኣብ ልዕሊ ዘለዋ ኤርትራውያን ደቅንስትዮ ስደተኛታት ኣነጻጺሮም ዝካየዱ ግፋታት ብዝሓየለ መልክዕ ይቅጽሉ ኣለዉ። እዞም ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እተን ኤርትራውያን ስደተኛታት  ዝካየዱ ዘለዉ ግፋታት፡ ኣሰካፊ መልክዕ ይሕዙ ብምህላዎም፡ ዝበዝሓ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከባ ኤርትራውያን ካብ ስራሕ በዂረን ምህላወን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ምስ ኣተኻ ብመንግስቲ ሱዳን ነኸተውጽኣ ትግደድ ሓንቲ ሕጋዊት መለለይት ወረቀት  ስደተኛ  ከተውጽእ ግቡኡ እኳ እንተኾነ ፥ ነታ ወረቐት ዝሓዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዉን እንተኾነ ካልእ ብገንዘብ ከተዉጸኣ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን እትሕተተካ ዘይወግዓዊት መንቀሳቐሲ ወረቐት ከምዘላ እዩ ዝሕበር ።

ስለዝኾነ፡ ወግዓዊ ናይ ስደተኛ ወርቐት ሒዘን፡ ነታ ዘይወግዓዊት መንቀሳቐሲት ከይሓዛ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሓ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደቀንስትዮ  ብቐጻሊ ክግፈፋን ልዑል ገንዘብ ንኣባላት ሓለዋን ሓለፍቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ሱዳንን እንዳኸፈላ ንግዜኡ ክገላገላን እየን ዝረኣያ ዘለዋ ። እዚ ዘይሕጋዉን እዋናዉን ተርእዮ ብመንግስቲ ሱዳን ኣፍልጦ ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የሎን ። ኮይኑ ግን እዚ መዓልታዊ ካልእ ሓድሽ ካርድ ናይ ምውጻእ መደብ ዕላምኡ ገንዘብ ስደተኛ ምግሓጥ ምኻኑ ኣይዝንጋዕን ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዘን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ካልኦት ዘይምንግስታውያን ማሕበራትን ተሓለቕቲ ስደተኛታት ዝኾኑ ኣህጉራውያን ወገናትን  ግዴኦም ይጻወቱ ብዘይምህላዎም እንዳ በኣሰ ይኸይድ ኣሎ ።

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s