መንግስቲ ሱዳን 115 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ይጥርዝ

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት -ንሊብያ ክሰግሩ ቀይድዎም ዝጸንሐ 115 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብ ዓዶም  ክጥርዞም ምኻኑ ይግለጽ ኣሎ ። ዛጊት በጺሑና ዘሎ ሓበሬታ ከምዘነጽሮ እዉን ፥ መንግስቲ ሱዳን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ፈሊዩ ናብ ኣባላት ጸጥታን ስለያን ከተማ ተሰነይ ኣረኪቡዎ ምህላዉ እዩ። ብዝሒ ናይቶም ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ተረኪቦም ዘለዉ ስደተኛታት ዛጊት ኣይተረጋገጸን ዘሎ።

መንግስቲ ሱዳን ናብ ሃገሩ ዝኣተዉን ካብ ሃገሩ ናብ ከም ሊብያን ግብጺን ከምርሑን ዝቕይዶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስጒምትታት ልዕሊ ካልእ እዋን ይደፍኣሉ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።

መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ`ቲ  ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኣተዎ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብን ካብን ሃገሩ እንተገቲኡ ልዑል መጠን ገንዘብ ዘጎንዖ ስስምምዕ መሰረት ፥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ቅድሚ ሕጂ  ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ጸቕጥታት የማሕድር ከምዘሎ እዩ ዝንገር።

ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ካርቱም ፥ ምስ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሊብያን ግብጽን ኣብ ዘቃርቡ ከባቢታትን መንግስቲ ሱዳን ልዑል ቊጽሪ ኣባላት ጸጥታን ስለያን ብምዉፋር ስደተኛታትን ኣስጋሮን ኣብ ምቕያድን ቀዪድካ ሻቡ ናብ ዝመጽኡሉ ሃገር ናይ ምጥራጽን ሜላ ይኽተል ከምዘሎ ይፍለጥ።

ኣሃዱታት ሓለዋ ዶብን ስለያን ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደትን ምቕያድ ስደተኛታትን ዳርጋ ብሓባር ይሰርሓን ይደጋገፉን  ከምዘለዋ ይፍለጥ ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ሓላፊ ስለያን ጸጥታን ሱዳን መሓመድ ዓጣ ኣልሙላ ዓባስ  ናብ ኤርትራ ብምብጻሕ ኣብ ምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ ካልእ እዋን ብሓባር ክስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ኣማራጺታት ከምዝተሰማምዑ ይሕበር።

ኣብ ሱዳን ብሓፈሻ ኣብ ከተማታት ካርቱምን ከሰላን ድማ ብፍላይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣጋኡ ናይ ስደተኛ ወረቐት መንነት ክሕዙ ግቡእ ኮይኑ ፥ ምስ ባህልን ልምድን ሱዳናውያን ክላፈኑ እዉን ኣገዳሲ እዩ። ኣብዝ`ዚ እዋን ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንውሕስነቶም ዝድግፍ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይሓዙ ከይኣክል ፣ ምስ ኣካይዳታት ሱዳናውያን ዘይከይድ ኣብ መስተን ኣደንዘዝቲ ወልፍታት ይሽመሙ ከምዘለዉ ፥ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሰካፊ ተግባራት ተዋፊሮም እንከለዉ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ክወርድ ዝኽእል መቕጻዕቲ ድማ ዘስካሕክኽ ከምዝኾኑ ፥ ነዚ ብምርዳእ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግቡእ ሰነዳት ኣብ ምሓዝን ስሩዕ ስነምግባር ኣብ ምንጽብራቕን ከድህቡ ይግባእ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ ካርቱም ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ተቖጺረን ዝሰርሓ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዉን ብዘይካ እቲ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ዝጥለበን ወረቐት ስደተኛ ካብ ህዝቢ ሱዳን ዝሕተት ባህላዊ ቅጥዕታት ብምምላእ ኣብ ኣከዳድናአን፣ ኣዘራርባአን ኣቀራርባአን ልዑል ጥንቃቐ ክግበራ ኣገዳሲ እዩ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s