ኤውሮጳዊ ሕብረትን ትካል ኢንዱስትርያዊ ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ፡ መነባብሮ ስደተኛታት ንምምሕያሽ ኣብ ሱዳን ዕድላት ስራሕን ቊጠባን ከዕብዩ ተሰማሚዖም ንዝብል ጸብጻብ ንምክትታል ኣብ ታሕቲ ዘሎ መስመር ድምጺ ምውካስ ይከኣል።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s