መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ መዓስከራት ከግዕዞም ይምድብ

ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ካልእ ከባቢ ንምግዓዞም ሓሳብ ከምዘሎን ነቲ ሓሳብ ዝመርሑ እማማታት ይጽንዑ ከምዘለዉን በዓል  መዚ ንጉዳይ ስደተኛታት ሕመድ ጆዘሊ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት ሓቢሩ። እቲ ሱዳናዊ በዓል-መዚ ኣብ ሓበሬታኡ፥ ከተማ ካርቱም ካብ ስደተኛታት ነጻ ንምግባራ ተነጺፉ ብዘሎ ሓሳብ መሰረት ፡ ኣብ ጻዕዳ ኒልን ገዳርፍን ተወሰኽቲ መዓሰካራት ብምዱካን ነቶም ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ስደተኛታት ንምግዓጾም ኣስራሕቲ ሜላታት ይናድ ከምዘሎ ኣገንዚቡ። ኣብ ከተማ ካርቱም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ዝኾኑ ኤርትራ ፥ ኤትዮጵያ ፥ ደቡብ ሱዳን፡ ማእከላይ ኣፍሪቃ ፡ ጫድ ፡ ሶማል ፡ ናይጀሪያ ፥ የመንን ሶርያን  ከምዝርከቡ እዩ ኣቶ ጆዘሊ ዝጠቅስ። ጉዳይ ስደተኛታት ኪንዮዞባዊ ዓለማዊ ኣተኲሮ ገዚኣኡከምዘሎ ዝሓበረ እቲ በዓል መዚ ፥ ምስ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ሰባት ዝተሓሓዘኡ ዘይሕጋውይና ንግድታት ኣብ ሱዳን ከበድቲ ብድሆታት ፈጢሮም ከምዘለው የረድእ።   

ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ከፋፊልካ ክረኣዩ ከምዝግባእ ዘገንዘበ ኣቶ ጆዘሊ፡ ሕጋውነቶም ኣብታ ሃገር ብመንጽር ኣመጻጽኣኦምን ንሕግታት ስደት መንግስቲ ሱዳን ዘለዎም ኣኽብሮትን ዝምዘን ከምዝኾነ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።

 

ቀዳማይ ጉጅለ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ተዓቚቦም ድሕነታውን ቀረባውን ጠለባቶም ብመንገዲ ጨናፍራት ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝማላኣሎም፥ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ፡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሱዳን ሰሪቶም ዘለዉ፥ እቶም ሳልሳይ ድማ ካብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳዕ 30 ዓመት ዝርከቡ ኤርትራውያን፡ ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን መንእሰያት ኮይኖም ንሱዳን ከም መሰጋገሪት ንዝተናውሐ ጉዕዞ ስደት ዝጥቀሙላ’ዮም።

እቶም ቀዳማይ ጉጅለ እቶም ዝሓሹ ስደተኛታት ክበሃሉ ከምዝከኣል፥ ዝተረፉ ጉጅለታት ግና ንጸጥታን ማኣበራዊ ኩነትን ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዘውድቚ ዘለዉ ምዃኖም ዝሓበረ እቲ ሱዳናዊ በዓል መዚ መንግስቲ ሃገሩ ነዘን ክልተ ጉጅለ ስደተኛታት ኣብ ግልል ዝበለ ከባቢታት ሓደስቲ መዓስከራት ብምዱኳን ንምግዓዘን ሓሲቡ ምህላዉ ኣስሚሩሉ።“ኣብ ከም ካርቱም፣ ከሰላ፣ ኣል-ኣብየድን ፖርትሱዳንን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡ ስደተኛታት ንሱዳን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖማ ዘለዉ’ዮም። ምናልባት ኣብ ከተማካርቱም ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዘይነጥፉ’ዮም። ኣብ ከም ከሰላ ፡ ፖርትሱዳን፡ ከሽሙ-ኣልግርባን ገዳርፍንዝርከቡ ግና ኣብ ኣገልግሎታት መዓዓዝያ ስለዝነጥፉ ንማሕበረ-ቊጠባዊ ህይወት ሱዳናውያን ይሻመዉኣለዉ።” ይብል ኣቶ ጆዘሊ። እቲ ሱዳናዊ በዓል መዚ ወሲኹ፡ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስርዑ ንሱዳን ከም መሰጋገሪት ዝጥቀሙላ መንእሰያት ስደተኛታት ፡ ሱዳን መናሃርያ ዘይሕጋውያን ጉጅለታት ንግዲ ደቂ-ሰብ ክትከዉን ይጸልዉ ምህላዎም ኣተሓሳሲቡ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s