ኢትዮጵያ፡ ስደተኛታት ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ከምዝግቡን ወረቐት ምስክርነት ክውንኑን ዘኽእል ሓድሽ ዕድል

procedure-for-application-of-marraiage-certificate

ቬራ (VERA) ዝተባህለ ንኡስ ኣካል ክፍሊ መዝገብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ፡ ንዕለተ ልደት፣ መርዓ፡ ፍትሕ፡ ሞትን ካልእን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ምስናድን ወረቐት ምስክርነት እቶም ጉዳያት ናይ ምቕራብን ኣገልግሎታት ንስደተኛታት ከምኡ’ውን ወጻእተኛታት ክፉት ክገብሮ ምዃኑ ሓቢሩ።

እቲ ኣገልግሎት ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓስ ክጅምር ከምዝኾነ ዝገለጸ እቲ ኣካል ፡ ነቲ መደብ ክውን ንምግባር 114 ሚልዮን ብር ወጻኢ ኮይኑ ምህላው ኣረዲኡ።

እቲ ንኡስ ኣካል ኣብ ትሕቲ ክፍሊ መዝገብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ተሰሪዑ ክሰርሕ ፓርላማ እታ ሃገር ኣብ 2012 እኳ እንተኣወጀ ፡ እቲ ኣካል ክህቦ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ክሰፍሕን፡ ኣገልግሎታት እቲ ኣካል ንወጻእተኛታትን ስደተኛታትን ክፉት ክኸዉንን  ዘኽእል ኣዋጅ ግና ኣብ ምጅማር ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት ከምዝተሓደሰ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕበሩ።

ጠቕላሊት ዳይረክተር ናይቲ ኣካል ዝኾነት ወ/ሮ ኤልሳ ተስፋይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ፥ ዕላማ ናይቲ ተሓዲሱ ዘሎ ኣዋጅ፡ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ካብ ምምዝጋብን ወግዓዊ ወረቐት ምስክርነት እቶም ኣጋጣሚታት ካብ ምውናንን ተሓሪሙዎም ዝጸንሑ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ተረባሕቲ ንምግባር ከምዝኾነ ኣገንዚባ።

ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ ገዘበኝ መኮነን፡ ዳይረክተር ምርምርን ስርዓተ ምምዕባልን እቲ ኣካል፡ እቲ ተሓዲሱ ዘሎ ኣዋጅ ነቲ ወጻእተኛታትን ስደተኛታትን ማሕበራዊ ጉዳያቶም ከመዝግቡ ዝኾነ ሕጋዊ ባይታ ተኸሊእዎም ብምጽንሑ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ጸገማት ብቐጥታ ክምልስ ዝነቐለ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ንዝሰርዕዎም ማሕበራዊ ጉዳያት ከምኡ’ውን ኣጋጣሚታት ከሰንዱን ወረቐት ምስክርነት ክሕዙሎምን ዘኽእሉ ዘይወግዓዉያን ሜላታት ንዓመታት ክኽተሉ ምጽንሖም ዘመልክቱ ጸብጻባት ፡ እቶም ሜላታት ሕጋዊ ልባስ ዝጎድሎምን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተርነዐ ዘሎ ምሕደራ-መዝገብ ዘይላፈኑን ብምዃኖም ፡ ሓያሎ ስደተኛታት ኣብ ሰንፈላል ምጽናሖም የተሓሳስቡ።

ኣገደስቲ ንዝኾኑ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ክምዝግብ ዘኽእል ስርዓተ-ሰነድ ዓጢቑ ክሰርሕ ተበጊሱ ዘሎ እቲ ንኡስ ኣካል ፡ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ተሓሪሙዎም ዝጸንሐ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኸውሕሱ ባይታ ዘንጽፍ ክኸውን ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ዘይደቂ-ዜጋታት እታ ሃገር ደቆም ከምዝግቡ፡ ሕጋውነት መርዓኦም ከሰንዱ፡ ሞት ኣባላት ስድራቤቶም ዘመስክር ወረቐት ክውንኑ ኣጸጋሚ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ።

ሓያሎ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጽምዎ ናይ መርዓ ስነ-ስረዓት እንትርፎ ብኣብያተ-ክርስትያናትን መሳጊድን ዝወሃብ ናይ ቃል-ኪዳን ሰነድ ብክፍሊ መዝገብ እታ ሃገር ዝፍቀድ ሕጋዊ ምስክርነት ኣይጸንሐን። ዝተወልደ ህጻን እንትርፎ ኣብቲ ዝተወልደሉ ሕክምና ዝወሃቦ ናይ ትውልዲ ወረቐት ኣብ ክፍሊ መዝገብ እታ ሃገር ዝወሓሰሉ ሰነድ ኣይጸንሐን ።

ብከምዚ ምኽንያት ሓያሎ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብሱዳንን ደቡብ ሱዳንን እንዳኳለሙን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እንዳእተዉን፡ ናብ ከም ኡጋንዳ ዝኣመሰላ ስደተኛታት ጉዳያቶም ክስንዱ ተዛማዲ ነጻነት ዝረኽቡለን ሃገራት ክውሕዙ እዮም ጸኒሖም።

ሰብ መዚ ‘ቬራ’ ይገልጽዎ ከምዘለው፡ እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ስደተኛታት ሩፍታ ፈጢሩ ከምዘሎ እዩ። ስደተኛታት ኣብ ዝነብሩለን ምምሕዳር ከባቢታትን መዓስከራትን ብምምዝጋብ ዝምድብዎም ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ክስንዱ ክበቕዑ ምዃኖም እዮም እቶም ሰብ መዚ ዘብርሁ።

ኢንድሪያስ መሓሪ ዝተባህለ ክልተ ደቁ ኣብ መዓስከር ማይ-ዓይኒ ዝተወልዱዎ ኤርትራዊ ስደተኛ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ደቁ ንኸምዝግብን ምስክር ወረቐት ልደቶም ንኽሕዝን ዝሓለፎ ጸገም ኣዚዩ ነዊሕን መሪርን ምንባሩ የዘንትው።

ንኡስ ኣካል ‘ቬራ’ መሰነዲ ቅጥዕታት ንምድላዉ ዛጊት 3 ሚልዮን ብር ኣውጺኡ ከምዘሎ፡ ብዘይካዚ ስደተኛታት ተኸፊቶሎም ንዘሎ ዕድል ዘላሊን ዘንቅሕን ናይ ምኽሪ መድረኽ ንምኩዋን ልዕሊ 160,000 ብር ወጺኡ ምህላዉ ይሕበር።

ብዘይካዚ፡ ስደተኛታት ንዝሰርዕዎም ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ንምምዝጋብን ወረቐት ምስክርነት ንምዉናንን ካብ 20 ክሳዕ 50 ብር ክሕተቱ ምዃኖም እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s