ሸውዓተ ላዕለዎት ኣባላት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ብገበናት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ተጠርጢሮም ይቕየዱ

ኣቦ-መንበር ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ እስማዒል እድሪስ ዝርከቦም ሸውዓተ (7) ላዕለዎትን ታሕተዎትን ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ምስ ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ደቂ-ሰባት ብዝተተሓሓዘ ጉዳይ ተጠርጢሮም ብኣባላት ጸጥታ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐየዱ እሙናት ምንጭታት ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ሓቢሮም።

ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ፡ ኣቦ-መንበር እስማዒል እድሪስን መዘንኡ ዝኾነ ካልእ ኣባልን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ንኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ሕጻጽ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቲ መዓስከር ከውጽኦምን ኪንዩኡ ክሳዕ ሱዳን ከቐጽሎምን ዘኽእል ናይ ኣባልነት ሰነድ ብልዑል መጠን ገንዘብ እንዳሸጡ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክነጥፉ ጸኒሖም ብዝብል ጥርጣረ ክቕየዱ እንከለዉ ፡ ብኣጻብዕቲ ሓንቲ ኢድ ዝፍቀዱ ተወሰኽቲ ላዕለዎት ኣባላት ምንቅስቓስ ሳሆ እውን ምስቲ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ ብዝመስል ጥርጠራ ኣብ ዝሰዓባ ክልተ ሰሙናት ናይ ወርሒ ነሓሰ ከምዝተኣስሩ ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። 

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ኣብ ዝስፈረ ንጠንቂ ማእሰርቲ እቶም ላዕለዎት ኣባላት ዘየ-ነጸረ ጽሑፍ ከምዝሕብሮ እዉን፡ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ላዕለዎት ኣባላት ቊጽሮም ሸውዓተ ከምዝኾነን ዛጊት ብዘይ ንጹር ክሲን ፍርዲን ኣብ ከተማ ዓዲ-ግራት ተኣሲሮም ምህላዎምን የረድእ። ብመሰረት እቲ መርበብ ሓበሬታ፡ እቶም ተቐዪዶም ዘለዉ ኣባላት እዞም ዝስዕቡ እዮም፥

ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ

  • እስማዒል ኢድሪስ (ኣቦ-ወንበር)
  • እድሪስ ሻዓባን (ምክትል ኣቦ-ወንበር)
  • እስማዒል ኣሕመድ እስማዒል
  • ሳልሕ ዳዉድ ባርሓባ
  • ኢብራሂም ሑሰን

ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ

  • ኢብራሂም ሮመዳን

ተራ ኣባል

  • ዓብዱ ዓሊ-ሹም

ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ-ሰብ ዝነጥፉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣካላት ናይ ምእሳር ስርሒታት ኣሐይሎም ከምዘለው ዝግለጽ ኮይኑ፥ እዚ መቐጸልታ ናይቲ እታ ሃገር ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ንምግታእ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተማሓዝያ ከተተርንዖ ትጽዕተሉ ዘላ ቃልሲ ከምዝኾነ እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዘረድኡ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s