ተርእዮታት ሞት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ከተማ ከሰላ

ካብ ፈለማ ወርሒ ነሓሰ ናይ’ዚ ዓመት ሞት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ከተማ ከሰላ ዝልመድ ዘሎ ክስተት ኮይኑ ምህላዉ ወኪል ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ሓቢሩ። እቲ ወኪል ብዛዕባ እቲ ተርእዮ ንምፍላጥ ናብ ከተማ ከሰላ ኣብ ዝበጽሓሉ ፡ ብዛዕባ  ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ቃልዕ ጎደና እታ ከተማ ንከባቢ ሰሙን ሬሳኡ ክለዓል ዘይተደፍረ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣረጋጊጹ ኣሎ።

ጠንቂ ሞት እቲ ዕባይ ከባቢ ኣኽርያ ናይ ከተማ ኣስመራ ምንባሩ ዝተነግረሉ ስደተኛ ዛጊት ከምዘይተረጋገጸ ፥ ወኪል ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ንሰብ መዚ ጸጥታ እታ ከተማን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብታ ከተማን ሓቲቱ ዝረኸቦ ፍሕሹው ሓበሬታ ግና፡ እቲ ስደተኛ ብጽምኢ ወይ መንከስቲ ለመምቲ ሞይቱ ከይከውን ይእመት።

ሬሳ እቲ ግዳይ ከይተላዕለ መዓልታት ድሕሪ ምግባሩ፡ ነቲ ኣሰቃቒ ተርእዮ ክጻወሩ ዘይከኣሎ ነባሪ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ሱዳናዊ ኣቦ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናብ ኣባላት ጸጥታ እታ ከተማ ከምዝሓበሩን እቲ ሬሳ ሻቡ ከምዝተላዕለን ይግለጽ።

ሬሳ እቲ ስደተኛ ብምትሕብባር መቕርብን ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያንን ኣብ ከሰላ ናብ ዓዱ ክምለስ ከምዝተገብረ እውን ተረጋጊጹ ኣሎ።

ወኪል ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ ከሰላ ዝረአ ዘሎ ሞት ተራ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንታም ምዃኑን፡ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዛጊት ዝወሰዶም ውሳኔታትን እንታይ ከምዝመስሉ ንምፍላጥ ንሰብ-መዚ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ከሰላ ረኺቡ ከዘራርብ’ኳ እንተፈተነ ፡ መሰረታዊ ምላሽ ግዳ ክረክብ ኣይከኣለን።

እቲ ወኪል ናብ መዘናግዒ ማእከል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ’ታ ከተማ ብምብጻሕ ምስ ገለ ስደተኛታት ካብ ዝገበሮ ዝርርብ ፡ ኣብ ጎደናታት ከሰላ ብዘይፍለጥን ጸኒሑ ብዘይንጸርን ጠንቅታት ተቐቲሎም ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቊጽሪ ክዛይድ እምበር ክግታእ ይረአ ከምዘየሎ ክርዳእ ኪኢሉ ኣሎ።

ብተራን ኣባላት ጸጥታን ሱዳናውያን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጸም ኩሉዓይነታዊ በደል ይዛይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ቊጽሪ ናይቶም ኣብ ጎደናታት ይዂን ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛኦም ዝራሰዩ፡ ዝግረፉን ዝቕተሉን ስደተኛታት ይብርኽ ምህላዉ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ።

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s