ዶባት ሱዳን፦ ስድራቤታት ብሰንኪ ጥሜት ብጥርኑፍ ይስደዳ

ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ሕጽረት መግቢ ኤርትራውያን ስድራቤታት ናብ ሱዳን ይስደዳ ኣለዋ። ሎሚ ዓመት ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ፡ ከምኡ ውን ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ብኮንትሮባንድ ዘኣቱ ዝነበረ ሃለኽቲ ነጋራት መንግስቲ ኤርትራ ስለዝኸልከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ርኡይ ዝኮነ ጥሜት ኣንጸላልዩ ስለዘሎ ካብ ብዝሓት ንኡሳን ዞባታት ጋሽ-በርካ ብፍላይ ምስ ዞባ ከሰላ ዝዳወብ ከባቢት ብዙሓት ስድራቤታት ይስደዳ ኣለዋ።

እተን ዝበዝሓ ብኸባቢ ኣዴበራን ሓመዳይትን ዘኣትዋ ዘለዋ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ዝርአ ዘሎ ሕጽረት መግቢ ይስደዳ ስለዘለዋ እተን ካብ ኢድ ሓለዋ ዶብ ሱዳን ኸምልጣ ትኽ ኢለን ኣብ ከሰላን ከባቢኣን ናብ ህዝቢ ይሕወሳ። እተን ብሓለዋ ዶብ ሱዳን ዝተሓዛ ኸኣ ናብ መዓስከር ሸገራብ ሓሊፈን ከምስደተኛታት ከይተመዝገባ ካብቲ መዓስከር ኣለዋ።

eritrean-refugee-camps

ገለ ኻብቲ ኤርትራውያን ዝዕቈቡሉ ዘለዉ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ዝርከብ መዓስከራት ስደተኛታት (ብቐይሕ ዝተመልከተ)

ገለ ኻብተን ስድራቤታት ምስቲ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከብ ህዝቢ ስለዝመሳሰላ ኣብ ክንዲ ኸም ስደተኛ ከም ዜጋ ኽነብራ ስለዝደልያ ኣብ UNHCR ክምዝገባ ኣይመርጻን እየን። ስለዚ ኣብ መዝገብ ከይኣተዋ እየን ካብ መዓስከር ሸገራብ ክወጻ ይፍትና።

ሎሚ ዓመት ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ እቶት ሕርሻ ኣንቈልቊሉ፡ ብዶብ ሱዳን ዝኣቱ ዝነበረ ከም እኽሊ፡ ሓርጭ፡ ሽኰርን ካልእ ሃለኽቲ ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ስለዝተኸልከለ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓቢ ሽግር ወዲቑ ይርከብ።

ካብ ኢትዮጵያን፡ የመንን ጂቡቲን ዝኮነ ይኹይ ነገር ንኸይኣቱ ተኸልኪሉ  እቲ እንኮ መገዲ ብሱዳን ብኮንትራባንዳ ዝኣቱ ዝነበረ ሃለኽቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣትሒዙ ስለዝተኸልከለ ሎሚ ዓመት ህዝቢ ጥሜት የጥቆዖ ኣሎ።

ኣብ ልዕሊ ዋሕዚ መንእሰያት ናብ ስደት፡ ብሰንኪ ጥሜት ስድራቤታት ነቲ ጕዕዞ እናተወሰኽኦ መጠን ስደት መከራን ኤርትራውያን ይዓቢ ኣሎ።

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s