ሓዳስ መናሃርያ መሸጣ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ መዓስከር ሸገራብ

ንኣስታት 2 ኣዋርሕ ብኣሰጋገርቲ ደቂሰባት ተጨውዮም ዝነበሩ 6 ደቅኣንስትዮ ዝርከብኦም 14 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣባላት ጸጥታ ምንግስቲ ሱዳን ነጻ ወጺኦም ኣለዉ።

እቶም ኣብ ሽወክ ዝበሃል ቦታ ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ተጨውዮም ዝጸንሑ ስደተኛታት ነፍሲ ወከፎም ኣስታት 7 ሽሕ ዶላር ኣመሪካ ክኸፍሉ በቶም ኣሰጋገርቲ ኽሕተቱ ከም ዝጸንሑ ካብቶም 14 ስደተኛታት እቶም 3 ድሮ ገንዞቦም ከፊሎም ከም ዝጸንሑ ኣፍሊጦም። ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ድሒሮም ብዘካየድዎ መጽናዕቲ ኣብ ሽወክ ሰደተኛታት ይጭወዩ ኸም ዘለዉ ምስ ኣረጋገጹ እዮም ነቲ ናይ ነጻ ምውጻእ ስርሒት  ዘካየዱ።

4c975a556ዘሰኒ ዘይብሎም ኤርትራውያን ህጻናት ስደተኛታት ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ             

ስእሊ፦ UNHCR/K.Ringuette

ሽወክ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ኣስታት 40 ኪሎሜተር ንሸነክ ደቡብ ርሒቃ እትርከብ ዓዲ ዀይና፡ ቀንዲ መናሃርያ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኰይና ዘላ ዓዲ እያ። ብፍላይ ካብ ከም በዓል ሸገራብ ተጨውዮም ዝመጹ ስደተኛታት፡ ከምኡ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ማዕስከር ሕጻጽ ዝመጹ ዘለዉ ስደተኛታት ዝዳጐኑላ ዓዲ ዀይና እቶም ስደተኛታት እቶም ኣሰጋገርቲ ዝሓትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ ዝግደዱላን፡ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ከም ኣቕሓ ዝሽየጡላን ዓዲ እያ።

ኣብቲ ኸባቢ ቕድሚ ሕጂ ቀንዲ መናሃርያ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዝነበረት ሓጀር እትበሃል ዓዲ ኮይና ኣብ መንጎ እቶም ኣሰጋገርቲን ንሓድሕዶምን፡ ከምኡ ድማ ምስ ምንግስቲ ሱዳን ተደጋጋሚ ረጽሚ ሰለ ዝተኻየደሉ እቶም ኣሰጋገርቲ ኣብዚ ግዜ’ዚ ንሽወክ ከም ቀንዲ መናሃርያ ይጥቀሙላ ኣለዉ ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s