ኤርትራውያን ኣብ መዓስከራትን ከተማታትን ጐረባብቲ- 2017

ኣብዛ ዝሓለፍናያ ዓመት 2017 ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብመጠኑ ቐኒሱ። ካብ ኢትዮጵያ ብመገዲ መተማ ኣቢሎም ንሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት ቁጽሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ኣሎ። ብመገዲ ከሰላ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ግን መንግስቲ ሱዳን ብዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት እቲ ዋሕዚ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣሃዝ ብመጠኑ ነክዩ እኳ እንተሎ ልዑል ምጕዳል ኣየርኣየን።

ምስ ምቕናስ ናብ ሱዳን ዘምርሑ ስደተኛታት፡ ቁጽሪ ናይቶም ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሑ ልዑል ናህሪ የርኢ ኣሎ። ብዝሒ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዕቈቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 2017 ልዑል ወሰኽ ከርኢ ኸሎ፡ እቲ ቝጽሪ ብፍላይ ኣብተን መወዳእታ ሰለስተ ኣዋርሕ ናህሪ ኣርእዩ እቲ መዓስከራት ብብዝሒ ኤርትራውያን መንእሰያትን ህጻናትን የዕለቕልቕ ኣሎ። ምኽባር ናብ ሱዳን ንምብጻሕ ዝኽፈል መስገሪ ዋጋታት ብመጠን ዶላርን ነቲ ገንዘብ ንምእካብ ኣጸጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ትሑት ሸርፊ ናቕፋን፡ ከምኡ ድማ ዘይሕጋዊ ምጥራዝ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ፡ ነቲ ምዕራባዊ ዶባት ኤርትራ ዝፍንጥስ ፍልሰት መንእሰያትን ህጻናትን ኣህዲእዎ ኣሎ። 59b28f3c069ce

ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ምስ ምቕናሱ ዋሕዚ ናብ ሊብያ ዝቕጽሉ ስደተኛታት ውን ቀኒሱ እዩ። እቲ መኽንያታት ምዕጻው ወይ ኣሸጋርነት መስመር ሊብያን ዋሕዲ ሓደስቲ ስደተኛታትን እዩ።ኣብዚ መስመር ሊብያ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ተዓጽዩሉ ኣብ ዘሎ እዋን  ስደተኛታት ናይ ቀቢጸ ተስፋ ስጉምትታት ክወስዱ ይረኣዩ። ገለ ኻብኡ መስመር ግብጺ ምጥቃም ኮይኑ ብዙሓት ስደተኛታት ነዚ ኸም ዓቢ ዕድል ብምውሳድ ነቲ ሓደገኛ ዝዀነ ጕዑዞ ከም ኣማራጺ ክወስድዎ ይፍትኑ ኣለዉ። እዞም ስደተኛታት ነዚ ስጉምቲ ኣብ ዝወስዱሉ መፍቶ ናይቶም ኣብ ንግዲ ደቅሰባት ተዋፊሮም ዘለዉ ገበነኛታት ኰይኖም ይጠፍኡ ኣለዉ። እቶም ብድሓን ዝኣተዉ ብኣባላት ጸጥታ ግብጺ ተታሒዞም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቐዩ ኣለዉ።

ብፖሊስ ሱዳን ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት  | ስእሊ፦ ራድዮ ደባንጋ

ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ኣድልዎን ግፍዕን እናኸፍአን እናበዝሐን ይኸይድ ኣሎ። ቁጠባ ሱዳን እናወደቐ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝዀኑ ስደተኛታት እዮም። ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ክትራን፣ ስርቅን ዓመጽን ገኒኑ ይርአ ኣሎ። ገለ ዘይሓላፍነታውያን ዜጋታት ሱዳን ኣብ ኣባይቶም ከይተረፈ ደፊሮም ብምእታው ስደተኛታት ይራስዩ ኣለዉ። ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ከይተረፉ ኣብዚ ራስያን ክትራንን ተዋፊሮም ብምህላዎም ነቲ ጉዳይ ዝያዳ የብእሶ፣ ገለ ሰባት ውን ብስም ኣባላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት በደል ክፍጽሙ ይረኣዩ ኣለዉ ።

ነዚ ብዝምልከት ገለ ሓላፍነታውያን ስደተኛታት ናብ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት UNHCR ከይዶም ስምዕተኦም እኳ እንናብጽሑ ኣብ ባይታ ዝመጸ ለውጢ የለን። ናብ ማእከላት ጸጥታ ከይዶም ስምዕተኦም ኣብ ዘቕርቡሉ በቶም ኣባላት ጸጥታ ግቡእ ምትሕብባር ከም ዘይግበረሎም ይጠቕሱ።

ኣብ ካርቱም ዝርከብ  ቤት ጽሕፈት UNHCR ንጉዳይ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ዝከታተል ቤትጽሕፈት ከፊቱ ይርከብ። እዚ ቤትጽሕፈት ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ካርቱም ዘጋጠሞም ኣድልዎን ዓመጽን ዝሰምዕን ዝከታተልን ኮይኑ፡ ነቶም ብጭቡጥ ግፍዒን ዓመጽን ዘጋጠሞም ዝተፈላለዩ ሓገዛት የበርክት።

ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን UHNCRን ንጉዳያት ደቅንስትዮ ብፍሉይ ብምሓዝ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከበርክቱ ጸኒሖም። ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ብካተሊካዊት ቤተክርስትያን ዝውነን ማእከል ጥዕና መሕረሲ ኣደታት ኮምቦኒ ውን ንስደተኛታት ደቅንስትዮ ብኣዝዩ ርትዓዊ ዝዀነ ዋጋ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ብተወሳኺ ነተን ኣብኡ ዝሓርሳ ስደተኛታት ዝተፈላለ ናይ ምኽሪን ማዕዳን፡ ከምኡ ውን ንዋታዊ ሓገዛት ክቕርብ ጸኒሑ።

ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ኣብ መዓክስራትን ኣብ ከተማታትን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ዝሓለፈ እዋን ቁጽሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ይርከብ። ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተራእየ ሃንደበታዊ ብዝሒ ሓደስቲ ስደተኛታት ናይ ስንቅን ኣገልግሎታት ሕጽረት ከስዕብ ከሎ፡ ኩነታት እቶም ኣብ መዓስከራት ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ብሕጽረት ስንቅን ኣገልግሎታትን ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ዀይኑ ኣሎ። ነቲ ኣብ መዓስከራት ምብራቕ ሱዳን ዘሎ ጥሜትን ሕጽረት ኣገልግሎት ጥዕናን፡ ህላወ ጨወይትን ነጋዶ ሰብን ተወሲኽዎ ኤርትራውያን ስደተኛታት መዕቈቢ ኢሎም ዝኣተውዎ መዓስከራት መከራ ዝረኽቡሉ ማሕቡሳት ይዀኖም ኣሎ።

ኣብ ከተማታት ሱዳን ዝካየድ ጭውያን መሸጣን ኤርትራውያን ብገበነኛታት ዝካየድ ክኸውን ከሎ፡ መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ስደተኛታት ብዘይሕጊ እናገፈፈ ናብቲ ዘምለጡሉ መንግስቲ ኤርትራ እናመለሰ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዎ ኣሎ። ምስናይዚ ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝጣበቐሎም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ብርቱዕ ንዕቀት ስለዘሕደሩ፡ ከም ምንጪ እቶት ጥራይ እናረኣዩ ብራዕዲ ኽነብሩ ይግድድዎምን ናብ ሓደገኛ ተወሳኺ ጕዕዞ ኸምርሑ ይደፋፍእዎምን ኣለዉ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s