ካብ ጃምላ ቊጠባዊ እቶት ሃገራት ዓለም ነቲ 2.5 ሚእታዊት ጥራይ ዝሻመወኦ 10 ሃገራት፣ ንልዕሊ ፍርቂ ካብ ስደተኛታት ዓለም ኣዕቍበን ከምዘለዋ ፡ ንጸብጻብ ኣህጉራዉያን ትካላት ‘ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል’ን ‘ኦክስፋም’ን ተወኪሱ ዝቐረበ ትሕዝቶ ንምስማዕ ኣብ ታሕቲ ተሰሪዑ ንዘሎ መስመር ድምጺ ምጥዋቕ ይከኣል።