መከራ ዝመልኦ ጒዕዞ ስደት ምጽላል

(ንድሕነታ ክብሃል ሸማን ሽም መበቆል ዓዳን ሓቀኛ ኣይኮነን)።

ከም ዝፍለጥ ኣብ ወርሒ 09 ኣስታት 35 ኤርትራውያን  ኣብ ከሰላ ምክራም ዝበሃል ቦታ ንኣስታት 4 ወርሒ ተጨውዮም  ድሕሪ ምጽናሕ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ነጻ ከም ዝተለቁ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ ነይሩ ። ካብቶም ተጨውዮም ዝነበሩ ድማ 18 ደቂ ኣንስትዮ ምንባረን ይፍለጥ ። ንሎሚ ንሓንቲ ካብተን ሽዑ ተጨውየን ዝነበራ ደቅንስትዮን ኣብ ካርቱም ረኺብና ኣዘራሪብናያ ኣለና፡ ምሉእ ትሕዝትኡ ይስዕብ፥

ሕቶ፥ መጀመርያ ምሉእ ድሕረ ባይታኺ ግለጽለይ እሞ ሽዑ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባና  ክንኣቱ ፧

  • ምጽላል ተወልደ ይበሃል ኣብ መሳኑ ዝበሃል ዓዲ እየ ተወሊደ። ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ድማ ኣብኡ ተማሂረ ካብኡ ኣቦይ ሓረስታይ ብምንባሩ ምምሕዳር ናይቲ ዓድናንግስቲ ንሕርሻ ዝኸውን ቦታ ናብ ጋሽ ባርካ ክዕድል ስለ ዝኾነ ተመዝገቡ ምስ ተባህለ ኣቦይ ኣይተዋላወለን ተመዝጊቡ ብስድራና ድማ ናብ ዓዲ ዑመር ዝበሃል ቦታ ቀይርና ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ከማና ዝኣመሰላ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ  ቦታታት ናይ ኤርትራ ዝመጻ ስድራቤታት ኣብኡ ነይረን እቲ ዓዲ ድማ ሽዑ ይምስረት ብምንባሩ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነበሮን በቃ ትኽ ኢልና ናብዛ ማሕረስ ጥራይ ኣቲና ምስ ኣቦና ኣብቲ ቦታ 6 ዓመት ድሕሪ ምቕማጥና፡ ኣብ ሂወት ናይ ስድራና ዝኾነ ዝተለወጠ ነገር ኣይነበረን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ካብቲ ኣብ ዓድና ዝነበርናዮ ሂወት ናብ ዝኸፈኤ ታኼላ ኣቲና ። ብመንግስቲ ውን ዝኾነ ዝግበረልና ድጋፍ ይኹን ሓገዝ ኣይነበረን ብድሕሪዚ ካብቲ ዝነበርናዮ ዓዲ ( ዓዲ ዑመር ) ስድራቤታት ብጥርኑፍ ንሱዳን ገጸን ክሰደዳ  ጀሚረን ሽዑ እዩ ድማ  ኣብ ሂወተይ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ስምዒታት ናይ ስደት ክቀልቀለኒ ዝጀመረ ዓዲ ዑመር ውን ካብ ከሰላ ብሓፈሽ ድማ ካብ ዶብ ናይ ሱዳን ብዙሕ ርሑቅ ከም ዘይነበረ ብተደጋጋሚ  ኣብቲ ከባቢና ብዝለዓዓሉነበሩ ዕላላት ብተደጋጋሚ ይሰምዕ ነይረ እየ። ድሕሪኡ በቃ ንሱዳን ክኸይድ ወሲነ ማለት እዩ

Continue reading “መከራ ዝመልኦ ጒዕዞ ስደት ምጽላል”

Eritrean refugees in Sudan

 

Refugees in Shagarab camp frustrated with UNHCR resettlement programme.

Starting in 2017 there was hope among the refugees in Shagarab refugee camp, in Sudan following the reactivation of their resettlement application files to third countries. Refugees who waited for long in the refugee camps are the potential beneficiaries of this programme. In this programme refugees who have lived in the refugee camp for long and have big family members are given priority. Many refugees have since 2017 been informed by UNHCR office in the camp that their files have been in the process of being handed over to third countries who offered to host them. However, there are wide spread rumors among the beneficiaries that other people are being processed in their names which has created great concerns among the concerned beneficiaries of the programme. These are rumors that could not be confirmed but have caused real worries and frustration among the beneficiaries. And there is no information on the identity of the rumored beneficiaries of the alleged fraudulent acts nor nature of the corruption involved. Continue reading “Eritrean refugees in Sudan”