ትሕቲ-ዕድመ ስደተኛታት

ናብራ ዓዲ-ጓና ይትረፍ ንህጻናትን ትሕቲ ዕድመ ቖልዑትን፡ ንኽንዲ ሰብ ዝኣኸለ ፍጡር’ኳ ንጋዳ ምዃኑ ዘየማትእ እዩ። ልቢ ከይሰቖርካ ካብ ትፈትዎም ስድራኻ ተፈሊኻ ናብራ ስደትን ከልበትበትን ክትገጥሞ ምፍታን ከቢድ ጥራይ ዘይኮነ ሓደገኛን ኣሰካፍን እዩ። ዕድመ’ዞም ዝተጠቕሱ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ከጋጥሞም ንዝኽእል ኩሉ ዓይነታዊ ሽግራት እናገመትካ ካብ ውሽጥኻ ትፈርሓሎም። እቲ ምብጋስ ካብ ዓዶም ኢሉ ዝጅምር ተካል ጉዕዞ ስደት፡ ተጠቓዕነቶም እናኣጉልሐ ሓደ ድሕሪ’ቲ ካልእ ጸገም እናኣኸተለ ስለዝኸይድ ዝያዳ ካልእ ስደተኛ ግቡእ ጥንቓቐን ምእላይን ከምዘድልዮም ትግንዘብ። ትሕቲ-ዕድመ ቖልዑት ብዘይ ኣላዩ ወይ መጉዚት ናብ መዓስከራት ስደተኛታት ክጣየሱ ዘይፍቐደሎም ምዃኑ ቕቡልን ምኽንያታውን’ኳ እንተኾነ፡ ብዝሕን ንውሓት ግዜን ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ኣብ ግዚያዊ መዕቖቢ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ዘሎ ኣተሓሕዛ ኣይግድን ጥራይ ዘይኮነ ‘ይኽደን!’ የብል። እዝን ወዲ ኸምዝን ተደማሚሩ ህይወት ስደት ብፍላይ ንትሕቲ ዕድመ ቖልዑት ፈታኒ ይገብሮ። Continue reading “ትሕቲ-ዕድመ ስደተኛታት”

Yasmin’s endless journey

The tragedies of today’s migration are endless. The challenges and difficulties faced by a refugee are no less severe than those that which led them to flee their homelands and seek sanctuary elsewhere. There exist no other options but to proceed in that way, where its end is not known, but rather to accept it as fate. Among the most difficult costs of illegal migration is the loss of precious time of childhood and youth along the perilous journeys.
“I left home before most of my friends,” said Yasmin, who added that many of her friends who had come with her or later arrived have already made to her destination, which is very painful to her as she is forced to count her bad luck. She feels she can take what life is throwing at her anymore.
Although she admits that no one is responsible for the quandaries along her journey other than herself, she finds it very hard to accept it and frankly says that feeling makes her always anxious and upset.
Yasmin, who entered Ethiopia in early 2013, started to look for ways to go to Europe or North America, but after more than a year, she lost hope in the process. Thus, she decided to move to Sudan. Although she had no clear idea, apart from some hopeful rumors, what she was going to do in Sudan.
When she arrived in Sudan, Yasmin began an exhaustive search on finding a solution by asking many people. After that, she decided to try the reintegration process with a young man, who lived in England and held on that procedure with great patience and desire.
Being patient and with great hope of success, she almost has forgotten her previously failed process in Ethiopia. She took it for sure that the marriage with that young man will eventually grant her travel to England. But, her hopes began to fade after seven months of sluggish procedures and recurrent administrative pretexts.

While Yasmin kept her promise and worked hard to reach her goal, a new encounter came along. She had to cover the additional payment for her travel which is huge in amount. She could not believe it, and although she tried to persuade the young man, she failed to convince him of that. I came to learn of this after her return to Adiss-Ababa.
I was only a three-month-old refugee when Yasmin returned to Addis Ababa, and because I was in despair coping with the new migrant life at the time we were encouraging and supporting each other.
I got worried whenever I saw her. Seeing her very silent and solitary, I usually advised her not to think of heading northward through the sea or across the desert. But most of the time she would reply my advice otherwise. “If I wanted to leave in that way, I could have gone earlier,” she would say.
After waiting for about a year in Addis Ababa for an impalpable process, the poor and unfortunate Yasmin told me that she would return to Sudan.For I knew her suffering very well I told her not to worry and wished her a safe journey. After two weeks she told me that she reached Sudan safely.
While I was worried and wondered about Yasmin’s fate and her whereabouts, I recently heard that she had arrived in Egypt six months ago and then I said to myself, “What a suffering Eritreans face this time!”