ሸውዓተ ላዕለዎት ኣባላት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ብገበናት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ተጠርጢሮም ይቕየዱ

ኣቦ-መንበር ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ እስማዒል እድሪስ ዝርከቦም ሸውዓተ (7) ላዕለዎትን ታሕተዎትን ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ምስ ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ደቂ-ሰባት ብዝተተሓሓዘ ጉዳይ ተጠርጢሮም ብኣባላት ጸጥታ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐየዱ እሙናት ምንጭታት ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ሓቢሮም።

ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ፡ ኣቦ-መንበር እስማዒል እድሪስን መዘንኡ ዝኾነ ካልእ ኣባልን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ንኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ሕጻጽ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቲ መዓስከር ከውጽኦምን ኪንዩኡ ክሳዕ ሱዳን ከቐጽሎምን ዘኽእል ናይ ኣባልነት ሰነድ ብልዑል መጠን ገንዘብ እንዳሸጡ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክነጥፉ ጸኒሖም ብዝብል ጥርጣረ ክቕየዱ እንከለዉ ፡ ብኣጻብዕቲ ሓንቲ ኢድ ዝፍቀዱ ተወሰኽቲ ላዕለዎት ኣባላት ምንቅስቓስ ሳሆ እውን ምስቲ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ ብዝመስል ጥርጠራ ኣብ ዝሰዓባ ክልተ ሰሙናት ናይ ወርሒ ነሓሰ ከምዝተኣስሩ ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።  Continue reading “ሸውዓተ ላዕለዎት ኣባላት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ብገበናት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ተጠርጢሮም ይቕየዱ”